Bourtange opent de vestingpoorten voor de “ Fogelvreien” en u kunt een reis terug in de tijd beleven. Van Middeleeuwen tot en met de 80-jarige oorlog, alles ademt  de cultuur en het leven uit het roemruchte verleden. 

Tientallen handelaren, met waren uit vroeger tijden, proberen hun artikelen aan de man te brengen en allerlei lieden bevolken de Vesting om hun kunsten te vertonen. De barbier, de smid, de mandenmaker, de wever maar ook de charlatans, jongleurs en chirurgijnen zijn aanwezig. Muzikanten en dansers tonen hun kunnen om de bezoekers van heinde en verre te onderhouden. Diverse groepen re-enactors met musketiers, piekeniers, soldatenvrouwen en kinderen bevolken de Bastions, de buitengebieden van de Vesting en het marktplein en beelden het turbulente leven in een Vestingbolwerk van vroeger uit.
 
Op zaterdagavond nodigen we u speciaal uit voor het grote lichtfeest. Bezoekers voor de zaterdagavond worden aangeraden een lantaarn mee te nemen.

Voor het programma of meer informatie kunt u kijken op de website: www.bourtange.nl

 

 

Geef een antwoord